Η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να συμπεριληφθεί στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ. Με ανακοίνωσή της η EFPIA δηλώνει ότι συμμερίζεται τους στόχους που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως για τη διαχείριση, τον μετριασμό και την εξάλειψή των ελλείψεων όπου είναι δυνατόν. Ωστόσο, στην ανακοίνωση της  επισημαίνονται επίσης τα εξής: «Η EFPIA χαιρετίζει ιδιαίτερα τα διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της βιομηχανικής διάστασης των ελλείψεων φαρμάκων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από αυτή την άποψη, επικροτεί τη Συμμαχία Critical Medicines, η οποία θα πρέπει να παρέχει μια ρεαλιστική πλατφόρμα για τις εθνικές αρχές, τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ προκειμένου να αναπτύξουν συντονισμένη δράση κατά των ελλείψεων και να παρέχουν διαρθρωτικές λύσεις αντί να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα.

Οι λύσεις πρέπει να στοχεύουν το συγκεκριμένο αίτιο κάθε φορά. Οποιαδήποτε μέτρα στοχεύουν στον μετριασμό των ελλείψεων σε άμεσο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να είναι αναλογικά και να παρέχουν αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες λύσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Για παράδειγμα, σε μια περίοδο περιορισμών εφοδιασμού, η επιβολή υποχρεώσεων αποθήκευσης αποθεμάτων σε ορισμένες χώρες της ΕΕ θα έχει ως αντίκτυπο τη μεγαλύτερη έλλειψη σε άλλες, κάτι που θα ήταν αντίθετο με το πνεύμα του μηχανισμού εθελοντικής αλληλεγγύης της ΕΕ που προβλέπεται για την άμβλυνση των έντονων ελλείψεων. Ομοίως, η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν που ζητά σχέδια πρόληψης για όλα τα φάρμακα ή 6μηνη κοινοποίηση ελλείψεων θα εκτρέψει περιορισμένους πόρους (τόσο από τις αρχές όσο και από τη βιομηχανία) από όπου χρειάζονται και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσιες συνέπειες, όπως αύξηση της ζήτησης λόγω πανικού, ενώ ταυτόχρονα δεν θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των πραγματικών ζητημάτων. Για να υλοποιηθούν πλήρως οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση τη Κομισιόν, τα θεσμικά όργανα και οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβουν τη βιομηχανία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων διαδικασιών καθώς και να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή ζήτηση για φάρμακα το συντομότερο δυνατό. Η αποτυχία χρήσης των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVS) παραμένει μια χαμένη ευκαιρία για τον μετριασμό και τη διαχείριση των ελλείψεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα. Το σύστημα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις ποσότητες μεμονωμένων φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού σε επίπεδο κράτους μέλους, ακόμη και μέχρι τον ακριβή αριθμό των κουτιών που διανέμονται σε εθνικά φαρμακεία και νοσοκομεία ή τον αριθμό των κουτιών μεμονωμένων φαρμάκων που έχουν εξαχθεί ή εισαχθεί.

Τα δεδομένα παρέχουν την πληρέστερη εικόνα των βαθύτερων αιτιών των ελλείψεων, πού και πώς εμφανίζονται οι ελλείψεις στην Ευρώπη και είναι η καλύτερη ευκαιρία να προλάβουμε, να σχεδιάσουμε και να μετριάσουμε τον αντίκτυπό τους στους ασθενείς. Η μη συμπερίληψη αυτού του ισχυρού πόρου στη σειρά δράσεων της Επιτροπής αφήνει ένα κενό στις συλλογικές μας προσπάθειες για την προστασία των ασθενών από ελλείψεις φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη.