Συνδρομές – Προσφορές

Το Health Daily απευθύνεται σε decision makers, executives και experts από τον κλάδο της υγείας, καθώς και τους σχετιζόμενους με την Υγεία κλάδους. Ειδικότερα, στο αναγνωστικό κοινό του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Εκπρόσωποι φορέων Υγείας
  • Διοικήσεις μονάδων υγείας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φαρμακευτικές εταιρείες, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος)
  •  Φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοβιομηχανίες
  • Προμηθευτές υγείας (επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων, διαγνωστικών μηχανημάτων & αντιδραστηρίων, ενεργών καρδιολογικών εμφυτευμάτων, ειδών χειρουργικής & επεμβατικής ιατρικής, απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κ.ά.)
  • Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ασφαλιστικές εταιρίες
  • Επενδυτικοί και επιχειρηματικοί φορείς

Για να είστε και εσείς μέσα στα πράγματα, γίνετε τώρα συνδρομητής στο Health Daily στείλτε συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση στο fax 210 661 7778.

Health Daily (PDF)

Αίτηση Δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου στο Health Daily

Αίτηση Εταιρικής Συνδρομής στο Health Daily

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την συνδρομή σας στο Health Daily ή σε κάποιο άλλο από τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με το τμήμα συνδρομών:

Αμαλία Ψιλούδη
Τηλ: 210 661 7777, εσωτ. 231
email: [email protected]