-->

Γίνε συνδρομητής

Το Health Daily απευθύνεται σε decision makers, executives και experts από τον κλάδο της υγείας, καθώς και τους σχετιζόμενους με την Υγεία κλάδους. Ειδικότερα, στο αναγνωστικό κοινό του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Εκπρόσωποι φορέων Υγείας
  • Διοικήσεις μονάδων υγείας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φαρμακευτικές εταιρείες, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος)
  • Φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοβιομηχανίες
  • Προμηθευτές υγείας (επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων, διαγνωστικών μηχανημάτων & αντιδραστηρίων, ενεργών καρδιολογικών εμφυτευμάτων, ειδών χειρουργικής & επεμβατικής ιατρικής, απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κ.ά.)
  • Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ασφαλιστικές εταιρίες
  • Επενδυτικοί και επιχειρηματικοί φορείς

Συμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης σας κι η Ομάδα Συνδρομών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.