ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Events

Ουραγός η Ελλάδα στην πρόσβαση σε προηγμένες και καινοτόμες θεραπείες

Δραματικές είναι οι διαφορές στην πρόσβαση στις προηγμένες και καινοτόμες θεραπείες μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε., με  την Ελλάδα να είναι ουραγός, όπως επισημαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που βασίζεται σε δεδομέ...