-->

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Φάρμακο

Win Medica: Ολοκλήρωση της νέας βιομηχανικής Μονάδας στην Τρίπολη μέχρι το τέλος του 2024

Η Win Medica ανακοινώνει την νέα Διοίκηση και το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο Δ.Σ., τον κ. Δημήτριο Τρύφων και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Χρήστο Σωτηρίου. Η σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται α...