ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πολιτική Υγείας

ΟΙ ΗΠΑ έχουν το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χρόνιες ασθένειες παγκοσμίως 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη από οποιαδήποτε άλλη χώρα υψηλού εισοδήματος, αλλά εξακολουθούν να έχουν το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χρόνιες ασθέν...