Στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που πρέπει  αντίστοιχα να αντιμετωπίσει και να εκμεταλλευτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ανοίγοντας το συνέδριο HealthIT  που διοργάνωσε το Health Daily, το Netfax και η BOUSSIAS. Όπως ανέφερε, οι 4 πυλώνες στους οποίους βασίζεται το Εθνικό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Υγεία που έχει υποβληθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης για να λάβει χρηματοδότηση είναι οι εξής: εξάλειψη των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, προσφορά λύσεων με νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον πολίτη, να αποτελέσει ένα αξιόπιστο συνεργάτη του επαγγελματία Υγείας και τέλος η δημιουργία πλήρως ψηφιοποιημένων νοσοκομείων που επιπλέον θα είναι και ασφαλέστερα για τους ασθενείς.

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, το Ψηφιακό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο, η Ψηφιακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και η διευρυμένη χρήση της τηλεϊατρικής είναι οι 4 στόχοι του Εθνικού Προγράμματος που θα αρχίσουν να υλοποιούνται από τους επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Υγεία, εξασφαλίζοντας του πόρους για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη των «ψηφιακών ηγετών» (digital clinical leaders) μέσα στα νοσοκομεία, οι οποίοι θα αναλάβουν την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Επίσης ο κ. Κωτσιόπουλος τόνισε την ανάγκη οι χρήστες των νέων υπηρεσιών να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό τους έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο κοντά σε αυτό που θέλουν.

Αναφερόμενος στην Αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα, ο κ. Κωτσιόπουλος είπε ότι μπορεί να επενδύσει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με προϋπόθεση την προσαρμογή στους κανόνες και το σεβασμό του Δημοσίου ως πελάτη.

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε, καθώς η Ελλάδα και το 2020 ήταν ουραγός στην Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στον Τομέα της Υγείας, κατέχοντας την προτελευταία θέση στον δείκτη DESI.