Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS και τις ειδικές συνθήκες που ζούμε λόγω της επιδημίας του COVID-19, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» απευθύνει ένα κάλεσμα εγρήγορσης και κινητοποίησης προς την πολιτεία και την κοινωνία για την οριστική αναχαίτιση της επιδημίας HIV στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται, η έρευνα και η επιστήμη παρέχουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για τη μείωση των νέων λοιμώξεων και τη φροντίδα των ατόμων που ζουν με HIV. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια σε αυτούς τους δύο πυλώνες. H Θετική Φωνή διεκδικεί: Καλύτερες πρακτικές πρόληψης, υπηρεσίες περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας για τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV αλλά και τις κοινωνικές ομάδες που είναι δυσανάλογα ευάλωτες στον ΗIV.

Την άμεση υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον ΗΙV. Την ενίσχυση των Μονάδων Λοιμώξεων με ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό.
Τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με ΗΙV. Την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων πρόληψης συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης της PrEP (Προφύλαξη πριν την Έκθεση) μέσω του ΕΣΥ. Την προαγωγή της δωρεάν, ανώνυμης και εμπιστευτικής εξέτασης για HIV.

Την οριστική επίλυση του προβλήματος των ελλείψεων αντιδραστηρίων για τη μέτρηση του ιικού φορτίου και της γονοτυπικής αντοχής. Την άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση σε φάρμακα και εξετάσεις. Την επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση η οποία θα μιλάει με τρόπο καταφατικό ως προς τη σεξουαλικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και θα ενημερώνει για τους τρόπους πρόληψης και μετάδοσης με επιστημονικό τρόπο και χωρίς ηθικές επικρίσεις.