Στο πλαίσιο των δράσεων διασύνδεσης και γόνιμου διαλόγου που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) με τους θεσμικούς Φορείς του κλάδου της Υγείας, τριμελής ομάδα εκπροσώπων της  Ε.Ε.Φα.Μ. συναντήθηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου με τον Προέδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Δημήτρη Φιλίππου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ ενημερώθηκε αναλυτικά για τις δράσεις που υλοποιεί η Ε.Ε.Φα.Μ για την ανάδειξη της Φαρμακοβιομηχανίας ως παράγοντα δημιουργίας αξίας για τους ασθενείς και την κοινωνία, εκπληρώνοντας το όραμά της να αποτελεί σημείο αναφοράς για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών του χώρου της Υγείας.  Βασικό άξονα της συζήτησης αποτέλεσε επίσης η παρουσίαση του νέου Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της Ε.Ε.Φα.Μ. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στο πολυδιάστατο και σημαντικό εκπαιδευτικό έργο της Ε.Ε.Φα.Μ, μέσω του οποίου συνεισφέρει για περισσότερα από 30 χρόνια στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των στελεχών του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου.

Ο κ. Φιλίππου ενημερώθηκε επίσης για το πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “mini-mba in Pharma”, το οποίο υλοποιεί η Ε.Ε.Φα.Μ. σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, the American College of Greece, από το 2018. Το εν λόγω πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα στελέχη μεσαίας βαθμίδας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Αναγνωρίζοντας τέλος, την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση των αναδυόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο φαρμακευτικός κλάδος, τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν για στενότερη συνεργασία κατά την υλοποίηση μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να προσφέρουν από κοινού την ευκαιρία στους επαγγελματίες του κλάδου να εκπληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωταρχική αποστολή τους: την εξυπηρέτηση των αναγκών του Έλληνα ασθενή και χρήστη υπηρεσιών υγείας.