Σύστημα θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ έλαβε τεκμηριωμένο επιστημονικά ισχυρισμό από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας για μικρότερη συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα στις εκπομπές του σε σύγκριση με το συμβατικό κάπνισμα. Ο ισχυρισμός βασίζεται στην επιστημονική αξιολόγηση για το εν λόγω σύστημα από την ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης του βαθμού βλαπτικότητας των νέων προϊόντων καπνού που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας βάσει της νομοθεσίας και στη σχετική απόφαση που εκδόθηκε.

Η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό, καθώς η Ελλάδα είναι η πρώτη ρυθμιστική αρχή στην Ευρώπη που βάσει της εκτεταμένης επιστημονικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, αναγνώρισε ότι η συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα που παράγονται κατά τη χρήση του εν λόγω συστήματος είναι μικρότερη σε σύγκριση με το συμβατικό κάπνισμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικοι καπνιστές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με αυτό στα σημεία όπου διατίθεται το σύστημα θέρμανσης καπνού της εταιρείας στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο της ΒΑΤ και τον σκοπό της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), μειώνοντας τον αντίκτυπο της επιχείρησής της στην υγεία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, κ. Vitalii Kochenko, ανέφερε: «Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που αναγνωρίζει επιστημονικά ότι το σύστημα θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ έχει μικρότερη τοξικότητα στη συγκέντρωση χημικών ουσιών στις εκπομπές του σε σύγκριση με το συμβατικό τσιγάρο. Έχουμε κάνει σημαντική επένδυση στην επιστήμη και στην καινοτομία για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενήλικων καπνιστών και αποτελούν εναλλακτικές στο κάπνισμα με βάση την επιστήμη για όσους δεν μπορούν να διακόψουν το τσιγάρο».

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης από την ανεξάρτητη επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης του βαθμού βλαπτικότητας των νέων προϊόντων καπνού που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα επιστημονικά δεδομένα που κατατέθηκαν από την ΒΑΤ, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένης της Τοξικολογίας και της Χημείας. Επιπλέον, τα στοιχεία περιελάμβαναν δεδομένα από τη διεθνή επιστημονική μελέτη για το προϊόν που έδειξε ότι στους ενήλικες καπνιστές που έκαναν ολοκληρωτική μετάβαση στο σύστημα θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση σε αρκετούς δείκτες πιθανής βλαπτικότητας σε σύγκριση με το κάπνισμα, καθώς και την αξιολόγηση του συνόλου των επιστημονικών στοιχείων για το προϊόν.